Contact

If you’d like to get in touch, please use the email address below.                                                        Some of the works are available for sale and commissions may be undertaken.

info at mwswg dot co dot uk

Os ydych am gysylltu, mae croeso cynnes i chi ddefnyddio y cyfeiriad uchod.                             Mae ambell darn ar werth ac mae’n bosib i drafod archebu gwaith unigryw.