Monthly Archives: April 2015

Mwswg

Welcome     ~     Croeso

Mwswg* has been set up as an electronic record of some of the art practice methods, materials and outcomes of post graduate study. These were developed whilst working towards an MA in Fine Art, at the School of Art, at Aberystwyth University, Ceredigion, Wales.

~

Mae Mwswg wedi ei greu fel cofnod electronig o elfennau o arferiadau, dulliau, deunyddiadau celf a chanlyniadau astudio ôl-radd. Datblygwyd rhein tra’n gweithio tuag at MA Celf Gain, yn yr Ysgol Gelf ym Mhrifysgol Aberystwyth, Ceredigion, Cymru.

 

***

When thoughts in busy minds peck and heckle for attention, brains hunker down. Eyes, open to look may not see.

On a blustery day, turn again to a familiar view.
Pause a while, be mindful, follow the sunlight. Watch zesty greens and their movements across the fields.

See colour spread generously, luxuriously ….


See it cascade, zip, ripple, flow …


See it disappear, reappear …Drink in the adventure and be uplifted by the experience.

 ~

Pan fydd meddyliau meddwl prysur yn pigo ac heclo am sylw, mi geuai’r ymennydd i lawr. Er fod llygaid ar agor, efallai na welant.

Ar ddiwrnod torsythar, trowch eto tuag olygfa gyfarwydd. Oedwch ychydig, byddwch yn ymwybodol, dilynwch wybrennau’r haul. Canlynwch y gwyrdd a’i symudiadau hudol ar draws y caeau.

 Gweler lliw hael, moethus yn lledu …

 Gwel o’n rhaeadru , byrlymu, crychu, llifo …

 Gwel o’n diflannu , ailymddangos …

 Yfwch yr antur i fewn a byddwch llawen drwy’r profiad .

 

 

 

*The Welsh word for moss, chosen to reflect nature’s influence on the creative process.